Sobotní on-line přenos Konference „Problematika kontaminace životního prostředí pesticidy ve vztahu ke včelám, ale i dalším necílovým organismům“

Výzkumný ústav rostlinné výroby zastoupený týmem 17 vedeným RNDr. Tomášem Erbanem PhD. D, za přispění projektu MZe NAZV – QK1910018 a spolupráci se Včelařským spolkem pro Prahu 6 a 7 si vás dovolují pozvat na konferenci v sobotu 27. listopadu 2021 od 10 hod 
KONFERENCE PROBĚHNE ONLINE (z důvodu vládních opatření)

Konference je zařazena do cyklu včelařského vzdělávání „Se včelaři o včelách“ Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7.
Určena je jak odborné, tak i laické veřejnosti se zájmem o včelaření, opylovatele a udržitelný ekosystém města. V příspěvcích zazní informace o nemocech včel, jejich ošetřování, možnostech pastvy a návrzích praktických opatření v ekosystému města od předních odborníků z VURV a ČR.

Odkaz na videokonferenci:

 

Včelařská videa – nově přidáno téma MOR VČELÍHO PLODU

Vážení přátelé, dovolujeme si vás upozornit na nově přidaná videa s tématikou:
Video z workshopu mor včelího plodu, shlédněte teorii i praktický návod na diagnostiku.

Děkujeme za případné příspěvky na tvorbu dalších naučných videí a přejeme získání co nejvíce užitečných informací.
Milan Šimonovský
Předseda Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7. 

http://www.vcelarivpraze.cz/
Facebook: Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7

https://www.youtube.com/channel/UCCvLIJ70KBdDgOpGlvXIa6Q

POZVÁNKA NA 4. ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Včelařského spolku pro Frýdek, Dobrou a okolí, IČ: 056 79 711,
se sídlem Farní 15, 738 01 Frýdek-Místek
která se uskuteční v pátek dne 11. června 2021
ve společenském sále Základní školy v Dobré od 17:00 hodin,
(prezence členů a hostů 16:30 – 17:00)
adresa místa konání: Dobrá 860, 739 51 Dobrá

PROGRAM:
 Prezence a zahájení
 Kontrola usnášení schopnosti
 Návrh programu, návrhy na doplnění, schválení
 Ocenění členů
 Slovo předsedy výboru a zpráva o činnosti spolku za rok 2019 a 2020
 Zpráva o hospodaření spolku za rok 2019 a 2020
 Zpráva předsedy kontrolní komise za rok 2019 a 2020
 Zpráva nákazového referenta spolku za rok 2019 a 2020
 Návrh a schválení nového znění stanov spolku
 Návrh plánu práce na rok 2021
 Návrh rozpočtu na rok 2021
 Volba členů výboru a členů kontrolní komise
 Různé
 Závěr

4. zasedání členské schůze svolává Výbor dne 26. května 2021