POZVÁNKA NA 5. ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 20222

Včelařského spolku pro Frýdek, Dobrou a okolí, IČ: 056 79 711,
se sídlem Farní 15, 738 01 Frýdek-Místek
která se uskuteční v sobotu dne 02. dubna 2022
ve společenském sále Základní školy v Dobré od 14:00 hodin,
(prezence členů a hostů 13:30 – 14:00)
adresa místa konání: Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Pozvánka (pdf)

PROGRAM:
● Prezence a zahájení
● Kontrola usnášení schopnosti
● Návrh programu, návrhy na doplnění, schválení
● Ocenění členů
● Slovo předsedy výboru a zpráva o činnosti spolku za rok 2021
● Zpráva o hospodaření spolku za rok 2021
● Zpráva předsedy kontrolní komise za rok 2021
● Zpráva nákazového referenta spolku za rok 2021
● Návrh pracovní činnosti na rok 2022
● Návrh rozpočtu na rok 2022
● Různé
● Závěr

5. zasedání členské schůze svolává Výbor dne 17. března 2022

Hostem členské schůze je přítel Martin Bordovský, který provede přednášku na téma
“Zpracování vosku a výroba mezistěn”.

Veselé Vánoce 2021!

Výbor VSFDO přeje všem svým členům a partnerům příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2022 pevné zdraví, mnoho osobních a včelařských úspěchů!