MŠE SVATÁ 4. prosince 2022

Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí zve včelaře na nedělní mši svatou, která bude obětovaná na úmysl:

NA PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULOU SEZÓNU, VYPROŠENÍ POŽEHNÁNÍ ČINNOSTI DO DALŠÍHO ROKU VČELAŘSKÉMU SPOLKU PRO FRÝDEK, DOBROU A OKOLÍ, ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ VČELAŘE”
mše bude sloužena tuto neděli 4. prosince 2022 v 10:30hodin,
Mše bude sloužena v kostele Svatého Jiří v Dobré.