Kontakty

Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí
se sídlem: Farní 15, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 056 79 711, DIČ: CZ 056 79 711
číslo účtu: 2701139880/2010, Fio banka a.s.
e-mail: vybor@vsfdo.cz
korespondenční adresa:
Panské Nové Dvory 3728, 738 01 Frýdek-Místek

výbor VSFDO
Petr Vitula – předseda, 724 476 414
Ing. arch. Michael Kocych – místopředseda, 777 240 973
Mgr. Břetislav Lehnert – jednatel, 739 335 620
Karel Švrčina – pokladník, 737 118 624
Ing. Jiří Létal – nákazový referent, 725 370 037

kontrolní komise VSFDO
Robin Vašnovský – předseda KK, 776 412 812
Ing. Miroslav Šrubař – člen KK, 721 518 221
Ing. Libor Carbol – člen KK, 724 523 495

Bc. Pavel Možíš – webmaster, 724 471 888

Jmenný seznam nákazových referentů jednotlivých obvodů VSFDO

příjmení a jméno: telefon: obvod č.obvodu
Poledník Ivo 608550486 Dobrá 01 1
Hořínek Josef 724148072 Dobrá 02 2
Švrčina Karel 737118624 Dobratice – Bukovice 3
Gromnica Bohumír 736619236 Dobratice 4
Friedl Eduard 737771969 Frýdek 01 5
Šrubař Miroslav, Ing. 721518221 Frýdek 02 6
Lehnert Břetislav, Mgr. 739335620 Frýdek – Panské Nové Dvory 7
Gurecký Milan 777690681 Nošovice 8
    Raškovice 9
Kohut Jiří 721616937 Skalice 01 10
Minich Josef 607727372 Skalice 02 – Frýdek 11
Janek Vladimír ml. 723611727 Staré Město 12
Vitula Petr 724476414 Vojkovice 13
Dulava Jiří, Mgr. 734871923 Vyšní Lhoty – Nižní Lhoty 14
Hatoň Ondřej, MUDr. 728003397 Lískovec 15
Kaloč Jan 605924080 Malenovice 16
Jonešová Petra, Mgr. 608569828 Bruzovice 17
Kutaj Josef 603311911 Horní Bludovice 18

Mapa kontaktů