Kontakty

Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí
se sídlem: Farní 15, 738 01 Frýdek-Místek
zapsán u Spolkového rejstříku vedeného
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, složka 15661
IČ: 056 79 711, DIČ: CZ 056 79 711
číslo účtu: 2701139880/2010, Fio banka a.s.
e-mail: vybor@vsfdo.cz
korespondenční adresa:
Farní 15, 738 01 Frýdek-Místek

výbor VSFDO
Petr Vitula – předseda, 724 476 414
Ing. arch. Michael Kocych – místopředseda, 777 240 973
Karel Švrčina – pokladník, 737 118 624
Ing. Jiří Létal – nákazový referent, 739 794 582
Ing. Libor Carbol – člen výboru, 724 523 495

kontrolní komise VSFDO
Robin Vašnovský – předseda KK, 776 412 812
Ing. Miroslav Šrubař – člen KK, 721 518 221
David Holinka – člen KK, 774 517 868

Jmenný seznam nákazových referentů jednotlivých obvodů VSFDO

příjmení a jméno: telefon: obvod č.obvodu
Rusinek Vladislav 774642124 Dobrá 01 1
Hořínek Josef 724148072 Dobrá 02 2
Švrčina Karel 737118624 Dobratice – Bukovice 3
Vitula Petr 
Tomáš Lisník
724476414
737527209 
Dobratice 4
Friedl Eduard 737771969 Frýdek 01 5
Šrubař Miroslav, Ing. 721518221 Frýdek 02 6
Friedl Eduard 737771969   Frýdek – Panské Nové Dvory 7
Gurecký Milan 777690681 Nošovice 8
Holinka David  774517868 Raškovice 9
Kohut Jiří 721616937 Skalice 01 10
Minich Josef 607727372 Skalice 02 – Frýdek 11
Janek Vladimír ml. 723611727 Staré Město 12
Vitula Petr 724476414 Vojkovice 13
Holinka David 774517868   Vyšní Lhoty – Nižní Lhoty  14
Hatoň Ondřej, MUDr. 728003397 Lískovec 15
Kaloč Jan 605924080 Malenovice 16
Soukupová Petra, Mgr. 608569828  Bruzovice 17
Kutaj Josef 603311911 Horní Bludovice 18

Mapa kontaktů