Stanovy

HLAVNÍ ČINNOSTI VČELAŘSKÉHO SPOLKU PRO FRÝDEK DOBROU A OKOLÍ

1.Ochrana včelstev a oboru včelaření jako kulturního dědictví a aktivní péče o toto dědictví.
2.Péče o odborný růst členů spolku, tak výchova dětí a mládeže k včelaření.
3.Zajišťovat a organizovat pro členy spolku chov kvalitních genetických materiálů včelstev vhodných pro danou oblast.
4.Zavádění nových a pokrokových a vědeckých poznatků a výzkumu do včelařské praxe.
5.Péče o zlepšování včelí pastvy.
6.Aktivní spolupráce s orgány veterinární správy.
7.Spolupráce se zemědělci k zajištění opylovací činnosti a ochrany včelstev před otravami prostředky, jež se v zemědělství používají.
8.Aktivní spolupráce s orgány státní a místní samosprávy.
9.Spolupráce na základě rovnoprávnosti se všemi ostatními včelařskými spolky a organizacemi.

Kompletní stanovy VSFDO ke stažení (formát pdf)