Co nabízíme

Včelařská spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí zajišťuje pro své členy následující služby:

Zapojení do projektu COLOSS.
Objednávku léčiv.
Informační a poradenskou činnost.
Výměnu vosku za kvalitní mezistěny.
Hromadné objednávky kvalitního cukru, sklenic a víček na med.
Parafínovaní nástavků.
Zajištění úlového deníku pro každého člena VSFDO dle počtu včelstev.
Organizace odborných přednášek, kurzů a dalšího vzdělávání.

Roční členský příspěvek činí 200,- Kč na činnost spolku + 10 Kč/včelstvo do svépomocného fondu.