Zájezd VSFDO na TECHAGRO Brno 2019

Vážení přátelé, VSFDO pro Vás organizuje zájezd na výstavu TECHAGRO do Brna.

Zájezd se koná 12.5.2019 odjezd Dobrá střed 6:15 hod.
Uzávěrka objednávek zájezdu je 1.5.2019
Více informací na objednávkovém formuláři:
Formulář na registraci na zájezd TECHAGRO

Součástí Národní výstavy hospodářských zvířat je také včelařská výstava v pavilonu G1. Výstava je prodejní a je určena jak odborníkům, tak široké veřejnosti.
 
Prodávat a vystavovat se budou jak potřeby pro včelaře, pro chov včel, tak výrobky z medu a včelího vosku – med, medovina, včelovina, cukrovinky, kosmetika a všechno další, co z medu, mateří kašičky a vosku lze vyrobit.
 
Nákup přímo od včelařů je zárukou nejlepší ceny a dobré kvality. Můžete také počítat s odbornou radou a doporučeními, jejichž věrohodnost opět garantuje přítomnost samotných včelařů.
 
V rámci této výstavy proběhnou v neděli také včelařské přednášky!!!

Podrobnosti k výstavě naleznete na stránkách brněnského výstaviště
Těšíme se na vaši účast!
Výbor VSFDO

Coloss monitoring včelstev 2018/2019

Vážení členové VSFDO,
žádáme Vás, aby jste vyplnili formulář projektu COLOSS: Monitoring úspěšností zimování včelstev.
Výbor VSFDO.
Info ze stránek projektu:

Rádi bychom vás pozvali k účasti v VI. ročníku studie, v níž můžete zhodnotit Vaše pozorování získaná během poslední sezóny.

Účastí přispějete k poznání zajímavých souvislostí v chovu včel.

Anonymní vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 15 minut.

Po skončení letošního monitoringu vybereme 40 respondentů, kterým ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinární medicíny zdarma vyšetříme včelstva na přítomnost viróz, detaily čtěte zde.

Dotazník bude přístupný do 20. května 2019.

Odkaz na vyplnění dotazníku

Zdroj: 
https://colosscz.webnode.cz/

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Včelařského spolku pro Frýdek, Dobrou a okolí, IČ: 056 79 711,
se sídlem Farní 15, 738 01 Frýdek-Místek
která se uskuteční v sobotu dne 9. března 2019
ve společenském sále Základní školy v Dobré od 14:00 hodin,
(prezentace členů a hostů 13:30 – 14:00)
adresa místa konání: Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Program:
 prezence a zahájení
 kontrola usnášení schopnosti
 návrh programu, návrhy na doplnění, schválení
 slovo předsedy výboru
 zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018
 zpráva nákazového referenta
 návrh a schválení nového znění stanov spolku
 návrh plánu práce a rozpočet na rok 2019
 návrh a schválení usnesení
 ocenění členů
 různé
 závěr
Zasedání členské schůze svolává Výbor
Hostem členské schůze je přítel Václav Sciskala, který seznámí členy o připravovaných včelařských akcích v Moravskoslezském kraji a provede přednášku na téma Zootechnická opatření v potírání roztoče varroózy.

Žádáme všechny včelařské důvěrníky, aby nejpozději do neděle 3. března 2019 nahlásili počty členů, kteří se zúčastní zasedání členské schůze, emailem na adresu vybor@vsfdo.cz