POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Včelařského spolku pro Frýdek, Dobrou a okolí, IČ: 056 79 711,
se sídlem Farní 15, 738 01 Frýdek-Místek
která se uskuteční v sobotu dne 9. března 2019
ve společenském sále Základní školy v Dobré od 14:00 hodin,
(prezentace členů a hostů 13:30 – 14:00)
adresa místa konání: Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Program:
 prezence a zahájení
 kontrola usnášení schopnosti
 návrh programu, návrhy na doplnění, schválení
 slovo předsedy výboru
 zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018
 zpráva nákazového referenta
 návrh a schválení nového znění stanov spolku
 návrh plánu práce a rozpočet na rok 2019
 návrh a schválení usnesení
 ocenění členů
 různé
 závěr
Zasedání členské schůze svolává Výbor
Hostem členské schůze je přítel Václav Sciskala, který seznámí členy o připravovaných včelařských akcích v Moravskoslezském kraji a provede přednášku na téma Zootechnická opatření v potírání roztoče varroózy.

Žádáme všechny včelařské důvěrníky, aby nejpozději do neděle 3. března 2019 nahlásili počty členů, kteří se zúčastní zasedání členské schůze, emailem na adresu vybor@vsfdo.cz

Přednáška Tvorba a ošetřování silných včelstev

Včelaři Horní Suchá (neorganizovaní včelaři)
ve spolupráci PNSV vás srdečně zvou na přednášku a seminář

Tvorba a ošetřování silných včelstev  a Chov přirozených matek

Přednáší lektor PNSV:  Milan Havelka

Kde : PZKO Horní Suchá, ul. Centrum 235, 735 35 Horní Suchá
Kdy: 30.3.2019
Čas: přednáška – 13:00 -19:00 hod
seminář – 19:30 – 21:30 hod.

Vstupné: 50,-Kč

Informační kontakt: Zdeněk Tomeček, tel. 602784607, e-mail zdenart@centrum.cz

Výměna vosku za mezistěny

Výbor VSFDO zajištuje pro své členy  výměnu vosku za mezistěny s možnosti velikosti včelí buňky 5,4 – 5,1 a 4,9mm.

Cena zpracování vosku za mezistěny je stanovena 42kč/kg včetně dopravy.
U váhy vosku počítat s odpočtem cca 3% na nečistoty.
Včelí mezistěny jsou dodány s atestem tepelného ošetření proti moru včelího plodu.
Při čištění vosku se nepoužívají chemické látky. (kyselina sírová)

Včelař dodá vosk, který bude uložen v pytli od obilovin a opatřen štítkem na kterém bude jméno, váha vosku, rozměr včelí buňky a rozměr mezistěny
Při předání vosku se uhradí cena za zpracování vosku. 42kč/kg vosku.
Odběr vosku bude ukončen 10.3.2019
Zájemci o výměnu nechť se hlásí Petru Vitulovi na mob: 724 476 414