1. Výroční schůze VSFDO v Dobré

Dne 11.3. 2017 se konala první výroční schůze Včelařské spolku pro Frýdek, Dobrou a okolí. K tomuto dni spolek registroval již 110 přihlášených členů.

Na výroční schůzi přijal pozvání i starosta obce Dobrá a senátor Ing. Jiří Carbol, který svým projevem podpořil vznik nového včelařského spolku VSFDO, který navazuje na tradici včelařského spolku založeného už v roce 1906.

Přesto, že jedním z důvodů založení nového spolku byla nespokojenost s vývojem situace ve vedení ČSV, přijal na schůzi pozvání i předseda OO ČSV Miroslav Poništ, který poděkoval bývalému předsedovi ZO Dobrá Petru Vitulovi za dosavadní práci a popřál novému spolku do začátku mnoho zdaru. Zároveň zmínil pozitivní změny, které  v současné době v ČSV probíhají.

Poděkování patří i dalšímu hostu schůze předsedovi Včelařského spolku Moravy a Slezska –  Mgr. Václavovi Sciskalovi, který vyjádřil rovněž podporu novému spolku.