Komunikujeme s Ústavem státní kontroly veterinárních biopreparátů a léčivých přípravků

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně povinnosti léčit včelstva tvrdou chemií, kontaktoval jsem Ústav státní kontroly veterinárních biopreparátů a léčivých přípravků v Brně. Zde jsem byl v celém rozsahu dotazu odkázán na Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017. Komunikaci a další zjištěné okolnosti jsem publikoval v článku na beeinfo.cz

Děkuji za pozornost
Pavel Možíš
jednatel VSFDO

Fenologický pozorovatel hlásí

Náš fenologický pozorovatel Ing. arch. Michael Kocych hlásí rozkvět Třešně ptačí (Prunus avium) v lokalitě Frýdek – Nové Dvory dne 5.4. 2017.

Žádáme další členy spolku (zejména důvěrníky) o hlášení rozkvětu TP v jejich lokalitách.
Informace budou následně zanášeny do fenologického kalendáře pro území působnosti VSFDO a budou archivovány.

Informace zasílejte na e-mail: vybor@vsfdo.cz
Pokud přiložíte foto, bude to jen dobré.

Děkuji

Pavel Možíš
jednatel VSFDO