Včelaři z Malenovic přecházejí do VSFDO

Citujeme z otevřeného vyjádření včelaře Jana Kaloče z Malenovic:

Vážení přátelé, po dlouhém váhání jsem se rozhodl napsat něco málo z pohledu řadového včelaře na dění v ČSV. Se stavem, v jakém se ČSV nachází, nejsem spokojen. Po počátečním nadšení, kdy jsem se dal do včelaření, jsem dospěl do bodu, kdy jsem se rozhodl členství ve svazu ukončit.

Důvodů je mnoho. Není to proto, že by mě včelařit nebavilo – opak je pravdou. K této činnosti přistupuji se vší zodpovědností a z toho důvodu jsem vystudoval odborné včelařské učiliště v Nasavrkách, přispíval po dva roky do časopisu Včelař, pořádal přednášky pro včelaře. Sám obhospodařuji přes 100 včelstev na různých stanovištích, pro to musím řešit celou řadu problémů právě z důvodů této různorodosti. Musím řešit racionalizaci práce, marketinkové záležitosti, nové metody v hospodaření aj.

Právě proto mi chybí ve vedení ČSV zkušení odborníci jako Jan Kolomý, Antonín Přidal, Zdeněk Klíma…. V naší základní organizaci jsem vykonával funkci jednatele po několik let. Této činnosti jsem věnoval desítky hodin ročně bez jakékoliv odměny. Stále náročnější administrativa, z mého pohledu nezájem z vyšších míst o dění v základních organizacích a adekvátní ohodnocení funkcionářů ZO. Protože práce se členy je náročná a i ZO by měly mít možnost dostávat na svůj provoz finance.

Pro mě už bylo časově i finančně neúnosné v této práci pokračovat. Jen kolik času mi zabralo zpracovat vzorky pro vyšetření, komunikovat se svazem ohledně dotací, léčení včelstev aj. Naše organizace čítá 68 členů s 575 včelstvy na 84 stanovištích. Finanční prostředky, které tečou do svazu, se vůbec nevracejí ani v nejnižší potřebné míře na ZO.

Nahoře si asi neuvědomují, že práci, kterou lidé na ZO odvádějí, je potřebná, ale nelze přece spoléhat, že to budou dělat nejen zadarmo, ale spoustu věcí ještě finančně dotovat z vlastních peněz. Vím, o čem píší. Mám snad možnost proplacení cest autem při vyřizování veškeré administrativy, odvoz vzorků na vyšetření, rozvoz léčiva a jiné činnosti? O to více bije do očí, jak se k ZO staví naše okresní organizace. Tam finance na provoz a ohodnocení funkcionářů nejsou problém.

O praktikách na okrese po posledních volbách jsem se zděsil. Do vedení se dostávají lidé s minimálními včelařskými zkušenostmi, arogantní, neochotní vést věcnou diskuzi. Kde jsou opravdoví včelaři, kteří by lobovali za potřeby včelařů a ne své zájmy?

Řada členů rezignovala na své funkce údajně pro pochybné praktiky s financemi. A když se řeší podezření na zneužití dotací, které byly určeny na kroužky pro děti, tak s takovými členy opravdu nechci mít nic společného, i když vím, že většina členů s těmito aférami nemá nic společného. A další kauzy na celorepublikové úrovni – Včelpo, Včela Předboj, Nasavrky, dovoz vosku z Číny …….ve slušné společnosti by se tyto věci dít neměly, nebo by měly být co nejrychleji vyšetřeny a viníci potrestáni.

Právě to, že nejsem lhostejný k tomu, co se ve společnosti děje, a jak se zodpovědní činitelé k problémům staví, mě přivedlo k napsání tohoto článku. Na závěr chci podotknout, že si nesmírně vážím všech poctivých a slušných lidí, kteří pro společnost pracují. Ale nejsem lhostejný k různým podvodům, machinacím a lumpárnám. Právě poslední události z vedení okresní organizace mě přesvědčily, že mé rozhodnutí odejít z ČSV je správný.

Z výše jmenovaných důvodů vznikl nový Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí, který je nezávislý na svazu. Se mnou do tohoto spolku vstoupila řada včelařů z Malenovic, neboť věříme, že budeme pracovat ve prospěch včelařského řemesla. Čas ukáže, zda to byla správná volba. Věřím, že ano.

Jan Kaloč

Napsat komentář