POZVÁNKA NA 4. ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Včelařského spolku pro Frýdek, Dobrou a okolí, IČ: 056 79 711,
se sídlem Farní 15, 738 01 Frýdek-Místek
která se uskuteční v pátek dne 11. června 2021
ve společenském sále Základní školy v Dobré od 17:00 hodin,
(prezence členů a hostů 16:30 – 17:00)
adresa místa konání: Dobrá 860, 739 51 Dobrá

PROGRAM:
 Prezence a zahájení
 Kontrola usnášení schopnosti
 Návrh programu, návrhy na doplnění, schválení
 Ocenění členů
 Slovo předsedy výboru a zpráva o činnosti spolku za rok 2019 a 2020
 Zpráva o hospodaření spolku za rok 2019 a 2020
 Zpráva předsedy kontrolní komise za rok 2019 a 2020
 Zpráva nákazového referenta spolku za rok 2019 a 2020
 Návrh a schválení nového znění stanov spolku
 Návrh plánu práce na rok 2021
 Návrh rozpočtu na rok 2021
 Volba členů výboru a členů kontrolní komise
 Různé
 Závěr

4. zasedání členské schůze svolává Výbor dne 26. května 2021