Včelařský zájezd na prodejní výstavu Trutowisko v Murckách

Akce se koná 10. července 2022 na oplozovací stanici v Murckách.
Předpokládaný odjezd v 8:00 hod z Dobré střed. (pojedeme vlastními auty)
Zájemci, kteří by měli zájem se akce zúčastnit ať kontaktují předsedu spolku Petra Vitulu.
Mob. 724 476 414