Monitoring Varroázy – výsledky úspěšnosti zimování včelstev

Vážená včelařko, vážený včelaři,

Děkujeme, že jste nám vyplnili letošní dotazník COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. Celkově jsme získali odpovědi od 1154 chovatelů včel z ČR, dle informací uvedených v dotaznících jsme vyčíslili letošní ztráty na 8,4 % za celou ČR.

Ztráty vyhodnocujeme na základě poměru počtu celkově zazimovaných včelstev a uhynulých včelstev v určitém regionu. Dle dotazníkového šetření zazimovali respondenti 20 649 produkčních včelstev, z nichž 1 734 uhynulo. Ztráty tedy činily 8,4 %, což jsou jedny z nejnižších ztrát za dobu monitoringu v ČR. Podobně nízké ztráty produkčních včelstev byly zaznamenány v pilotním ročníku 2013/14 a pak v roce 2015/16. Vaše komentáře uvádějí jako příčinu letošních ztrát buď nosematózu, vyhladovění včelstev, nebo zootechnické chyby. Varroóza byla nejspíše minoritní příčinou letošních úhynů, problémy působila jen velmi lokálně.

meziročním srovnání ztrát včelstev v jednotlivých krajích je evidentní střídání „horších a lepších“ roků, z čehož vyplývá varování pro nadcházející sezónu, která naváže na relativně „bezúhynový“ rok!

Po klidném roce je potřeba se především zaměřit na prevenci a monitoring varroózy, protože v letošním roce hrozí problémy s přemnoženými roztoči. Na problémy je potřeba se připravit zvláště tam, kde včelstva začala brzy plodovat.

  • Jak na monitoring varrózy jsme psali v Moderním včelaři 7/2021, tentýž článek je také dostupný on-line.
  • Na našem webu naleznete pak i další články k různým typům ošetření nebo preventivních zásahů, více zde.
  • Podívejte se i na mapy zavčelení různých regionů ČR nebo ztrát včelstev.
  • Oficiální tiskovou zprávu o letošních úhynech si můžete přečíst zde.
  • Podívejte na videa z přednášek z COLOSS Olomouckého včelařského semináře na Youtube kanálu.

Na závěr bych chtěl poděkovat včelařským spolkům, jejich organizačním jednotkám i jednotlivcům, kteří nám pomáhají s propagací i šířením výsledků mezi české včelařky a včelaře. V neposlední řadě jsou výsledky inspirací pro další bádání a hledání nových cest pro další rozvoj včelařství u nás.

Za tým monitoringu přeje úspěšnou včelařskou sezónu

Jiří Danihlík

Monitoring.vcely@gmail.com

www.coloss.cz

Sledujte nás na Facebooku COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR!