Sobotní on-line přenos Konference „Problematika kontaminace životního prostředí pesticidy ve vztahu ke včelám, ale i dalším necílovým organismům“

Výzkumný ústav rostlinné výroby zastoupený týmem 17 vedeným RNDr. Tomášem Erbanem PhD. D, za přispění projektu MZe NAZV – QK1910018 a spolupráci se Včelařským spolkem pro Prahu 6 a 7 si vás dovolují pozvat na konferenci v sobotu 27. listopadu 2021 od 10 hod 
KONFERENCE PROBĚHNE ONLINE (z důvodu vládních opatření)

Konference je zařazena do cyklu včelařského vzdělávání „Se včelaři o včelách“ Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7.
Určena je jak odborné, tak i laické veřejnosti se zájmem o včelaření, opylovatele a udržitelný ekosystém města. V příspěvcích zazní informace o nemocech včel, jejich ošetřování, možnostech pastvy a návrzích praktických opatření v ekosystému města od předních odborníků z VURV a ČR.

Odkaz na videokonferenci: