Hlášení počtu včelstev 2020

Vážení přátelé,

věnujte prosím pozornost následujícím  informacím!

ŽÁDOST O DOTACI 1.D
formulář k žádosti o dotaci 1.D pro rok 2020 je možno stáhnout zde:
https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/pozadavek-na-dotaci_1-d-podpora-vcelarstvi-v-roce-2020.pdf

HLÁŠENÍ POČTU VČELSTEV:
formulář o hášení počtu včelstev Vám včem dorazil poštou v tištěné podobě či elektronicky emailem z adresy vcelari@mze.cz,
tento formulář vyplňte a předejte svému správci obvodu,
na této listině je také uveden kod, prostřednictvím kterého můžete provést hlášení elektronicky zde:

https://eagri.cz/ssl/nosso-app/IzrPublicWeb/HlaseniVcely/HlaseniVcely , nejdrive vsak od 1.9.2020

více informací zde:

nejzažší termín pro předání vyplněných formulářů správcům včelařských obvodů je stanoven do neděle 6. ZÁŘÍ 2020 včetně.
 
SOUBORY KE STAŽENÍ: