Město Frýdek-Místek podporuje včelaře!

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání konaném dne 4. 9. 2019 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2019“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Včelařskému spolku pro Frýdek, Dobrou a okolí, se sídlem Farní 15, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek.

Dotace byla poskytnuta ve výši 30 000 Kč na ošetřování včelstev, rozšiřování včelí pastvy, chov matek, boj s varoázou včel, tj. na podporu aktivity subjektu v oblasti životního prostředí.