POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Včelařského spolku pro Frýdek, Dobrou a okolí, IČ: 056 79 711,
se sídlem Farní 15, 738 01 Frýdek-Místek
která se uskuteční v sobotu dne 9. března 2019
ve společenském sále Základní školy v Dobré od 14:00 hodin,
(prezentace členů a hostů 13:30 – 14:00)
adresa místa konání: Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Program:
 prezence a zahájení
 kontrola usnášení schopnosti
 návrh programu, návrhy na doplnění, schválení
 slovo předsedy výboru
 zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018
 zpráva nákazového referenta
 návrh a schválení nového znění stanov spolku
 návrh plánu práce a rozpočet na rok 2019
 návrh a schválení usnesení
 ocenění členů
 různé
 závěr
Zasedání členské schůze svolává Výbor
Hostem členské schůze je přítel Václav Sciskala, který seznámí členy o připravovaných včelařských akcích v Moravskoslezském kraji a provede přednášku na téma Zootechnická opatření v potírání roztoče varroózy.

Žádáme všechny včelařské důvěrníky, aby nejpozději do neděle 3. března 2019 nahlásili počty členů, kteří se zúčastní zasedání členské schůze, emailem na adresu vybor@vsfdo.cz