Výměna vosku za mezistěny

Výbor VSFDO zajištuje pro své členy  výměnu vosku za mezistěny s možnosti velikosti včelí buňky 5,4 – 5,1 a 4,9mm.

Cena zpracování vosku za mezistěny je stanovena 42kč/kg včetně dopravy.
U váhy vosku počítat s odpočtem cca 3% na nečistoty.
Včelí mezistěny jsou dodány s atestem tepelného ošetření proti moru včelího plodu.
Při čištění vosku se nepoužívají chemické látky. (kyselina sírová)

Včelař dodá vosk, který bude uložen v pytli od obilovin a opatřen štítkem na kterém bude jméno, váha vosku, rozměr včelí buňky a rozměr mezistěny
Při předání vosku se uhradí cena za zpracování vosku. 42kč/kg vosku.
Odběr vosku bude ukončen 10.3.2019
Zájemci o výměnu nechť se hlásí Petru Vitulovi na mob: 724 476 414