Kurz chovu matek v Malenovicích se vydařil

Dne 27.5. 2017 uspořádal náš spolek ve spolupráci s profesionálním včelařem Janem Kaločem kurz chovu matek v Malenovicích.

Počasí se vydařilo a účast byla hojná. Rád bych všem účastníkům kurzu poděkoval. Byla jste skvělá parta, nebáli jste se diskutovat ani zdolat náročné překážky v podobě žebříku do Honzíkovi včelnice.
Moc rád vás uvidím na dalších akcích VSFDO.

Na závěr bych rád mezi námi přivítal dalšího nového člena VSFDO Martina Šebestu, který se přišel na kurz podívat.

Přeji všem mnoho zdaru ve včelaření a ať se nalarvené matečníky chytnou!

Pavel Možíš
jednatel VSFDO

Foto z kurzu:

Napsat komentář